ERVA Nonprofit Zrt.      1071 Budapest, Damjanich utca 12.      Telefon: 06-1/352-86-54, 06-1/352-86-55    Fax: 06-1/352-86-79   

Cégismertető

A Társaság alapítója a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló EVIKVÁR Erzsébetvárosi Vagyon- és Ingatlankezelő Városgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint köztulajdonban álló társaságnak minősül.

A gazdasági társaság tevékenysége kiterjed az Önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos feladatok ellátására, így magában foglalja többek között – a mindenkor hatályos jogszabályok és az Önkormányzat vagyongazdálkodási irányelvei keretei között - az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb forgalomképes ingatlanok elidegenítését és hasznosítását, az önkormányzati tulajdonban álló piacok üzemeltetését, az Önkormányzat egyéb ingatlanvagyonának fenntartását, üzemeltetését, felújítását, közüzemi szolgáltatások bonyolítását, kéményekkel kapcsolatos kötelezések végrehajtását, valamint az önkormányzati értéknyilvántartás vezetését.

A társaság emellett az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületeken köz- és településtisztasági feladatokat végez, ennek keretében közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tevékenységként elvégzi az elhagyott, vagy az Önkormányzat kihelyezett gyűjtőedényeiben gyűjtött települési hulladék összegyűjtését és elszállítását. Fenti feladatai ellátása során a társaság részt vesz a helyi közfoglalkoztatás megszervezésében és biztosításában.

A társaság feladatai ellátása során mindig az Önkormányzat és a lakosság hosszú távú érdekeit szem előtt tartva, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás ésszerű, takarékos és transzparenciára épülő megvalósítására törekszik, amely érdekében a felette meghatározó befolyást gyakorló Önkormányzattal a közöttük fennálló jogviszonyt a jövőben kötendő és már megkötött megbízási és közszolgáltatási feladat-ellátási szerződésekkel szabályozzák.

A Társaság tevékenységét és ezen belül vállalt feladat-ellátását egyrészt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzattal kötött szerződései, valamint Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete és Bizottságai határozatai szerint végzi, valamint önálló üzletágként társasház-kezelési tevékenységet végez.

Cégnév:ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név:ERVA Nonprofit Zrt.
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Telefon: 352-8654, 352-8655
Mail: erva@ervazrt.hu
Weblap: ervazrt.hu
Ügyfélszolgálat: 1075 Budapest Dohány u. 41.
Telefon: 352-7151, 342-1516

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2) bekezdése által előírt adatok közzététele

ERVA Nonprofit Zrt.

ERVA Nonprofit Zrt. elhelyezkedése 3D térképen.

Ingatlan-fenntartási és műszaki iroda telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Demeter Lászlóingatlan fenntartási műszaki ügyintéző061-341-0303
Kovács Györgyingatlanfenntartási ügyintéző061-341-0303
Havrán Kataliningatlanfenntartási referens061-341-0303
Göde Gyulánéműszaki nyilvántartó061-341-0303
Kohut Istvánnéiktató061-341-0303

Helyiséggazdálkodási csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Farkas Józsefnéhelyiséggazdálkodási ügyintéző061-352-8654
Szemerédiné Kovács Edithelyiséggazdálkodási ügyintéző061-352-8654
Vanda Rolandhelyiséggazdálkodási és behajtási ügyintéző061-352-8654

Köz- és település-tisztasági iroda telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Józsa Ágnesönálló csoportvezető06-1/797-7026

Lakásgazdálkodási csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Damásdi Bélánécsoportvezető061-352-8654
Márton Istvánnélakásügyi ügyintéző061-352-8654/128
Fenyves Lindalakásgazdálkodási ügyintéző061-352-8654
Bencsik Magdolnalakáselidegenítési ügyintéző061-352-8654
Vizi Bélánélakásgazdálkodási ügyintéző061-352-8654

Pénzügyi, Gazdasági és Humánpolitikai Iroda telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Timár Andrásirodavezető061/352-8654
Paraszthyné Bernát Esztergazdasági vezető helyettes061-352-8654
Pánya Magdolnahumánerőforrás-gazdálkodási előadó061-352-8654
Kövér Jánosnégazdasági ügyintéző061-352-8654
Jancsó Emőkegazdasági ügyintéző061-352-8654
Bálintné Demeter Ibolyaszámviteli ügyintéző061-352-8654
Palotai Enikőpénzügyi ügyintéző061/352-8654
Nagy Erzsébetkönyvelő061-352-8654

Piac üzemeltetés telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Schiller-Kertész Tamáspiacüzemeltetési csoportvezető (Klauzál téri Vásárcsarnok)061/7854770, fax: 061/785-4475
Kovács Erika Mária (Klauzál téri Vásárcsarnok)061/7854770, fax: 061/785-4475
Lőrincz István (Klauzál téri Vásárcsarnok)061/7854770, fax: 061/785-4475
Gál Sándor (Klauzál téri Vásárcsarnok)061/7854770, fax: 061/785-4475
Domán Editgazdasági munkatárs (Garay téri Piac)061-872-4189

vezérigazgatói kabinet telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Gergely Attilarendszergazda061-352-8654
Samu Andreaiktató, ügykezelő061-352-8654
Fekete Zoltánnéiktató, ügykezelő061-352-8654

Bérleményellenőrzési csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Spiller Tiborbérleményellenőrzési csoportvezető061-341-0303
Tikos Istvánbérleményellenőr061-341-0303
Pethő Lászlóbérleményellenőr061-341-0303
Kocsis Józsefbérleményellenőr061-341-0303
Balogh Mátyásbérleményellenőr061-341-0303
Bordács Zoltánbérleményellenőr061-341-0303

Társasház-kezelési csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Kollár Miklóscsoportvezető061-341-0303
Bábiczki Zsuzsannacsoportvezető helyettes061-341-0303
Rácz Daniellatársasházkezelő061-341-0303
Fehér Andrásnétársasházkezelő061-341-0303
Micziné Lászka Évatársasházkezelő061-341-0303
Vajóné Iván Marianntársasházkezelő061-341-0303
Kótai Gézatársasházkezelő061-341-0303
Takácsné Török Zsuzsannatársasházkezelő061-341-0303
Blatniczky Gabriellakönyvelő061-341-0303
Tóthné Papp Editkönyvelő061-341-0303
Zsigmond Magdolnagazdasági ügyintéző061-341-0303
Paraszthy Pétertársasházkezelő061-341-0303

Követelés-kezelési csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Ördög Krisztinabehajtási ügyintéző061-352-8654
Zörgőné Pál Gabriellabehajtási ügyintéző061-352-8654

Ügyfélszolgálati iroda telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Rothermelné Honti ZsuzsannaÜgyfélfogadás06-1-269-8060/301, 06-1-269-8035/301