Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.      1071 Budapest, Damjanich utca 12.      Telefon: 06-1/352-86-54, 06-1/352-86-55    Fax: 06-1/352-86-79   

Cégismertető

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a tulajdonában álló köztulajdonok kezelése céljából létrehozta az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-t. Az ERVA Nonprofit Zrt. tevékenységi köre kiterjedt az Önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos feladatok elvégzésére, így kiterjedt a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb forgalomképes ingatlanok hasznosítására, az önkormányzati tulajdonban álló piacok üzemeltetésére, az Önkormányzat egyéb ingatlanvagyonára kiterjedő fenntartására, üzemeltetésére, felújítására, közüzemi szolgáltatások bonyolítására, kéményekkel kapcsolatos kötelezések végrehajtására, valamint az önkormányzati értéknyilvántartás vezetésére.

A társaság emellett az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületek településtisztasági feladatait is elvégezte. Fenti feladatok ellátása során az ERVA Nonprofit Zrt. részt vett a helyi közfoglalkoztatás megszervezésében és biztosításában.

A Társaság tevékenységét és ezen belül vállalt feladat-ellátását egyrészt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzattal kötött szerződései, valamint Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete és Bizottságai határozatai szerint végezte, valamint önálló üzletágként társasház-kezelési tevékenységet végzett.

Látható módon a megnövekedett tevékenységi kör, és a szerteágazó irodai felépítés indokolttá tette az ERVA Nonprofit Zrt. szervezeti felépítésének felülvizsgálatát. A további eredményes munka biztosítása érdekében Erzsébetváros Önkormányzata arra a döntésre jutott, hogy az ERVA Nonprofit Zrt. irodai struktúráját különböző gazdasági társaságokra bontja, racionalizálva ezzel a feladatellátást.

A döntés értelmében megalakításra került az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt., amely csökkentett feladatkörrel racionalizáltan folytatja tovább az önkormányzati ingatlanvagyon körüli tevékenységeket. Az ERIG Nonprofit Zrt. feladatkörében marad a lakásgazdálkodási és helyiséggazdálkodási tevékenység, valamint a vagyongazdálkodási és ügyfélszolgálati feladatok ellátása. Ezek mellett az önkormányzati érték-nyilvántartási és általános ellenőrzési tevékenység is a társaság feladata.

Az ERIG Nonprofit Zrt. megalakulása átalakulásnak tekinthető, hiszen az ERVA Nonprofit Zrt. jogutódjának tekinthető. Az új társaság továbbra is kiemelten figyelembe veszi az Önkormányzat és a lakosság hosszú távú érdekeit, a nemzeti vagyonnal való ésszerű gazdálkodást tevékenységei végzése során. Az új társaságiforma lehetővé teszi, hogy a társaság feladatai közé tartozó munkákat racionalizálva és eredményesen hajtsa végre az Önkormányzat és az erzsébetvárosi lakosok érdekében.

Cégnév: Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Telefon: 352-8654, 352-8655
Mail: erva@ervazrt.hu
Weblap: ervazrt.hu

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2) bekezdése által előírt adatok közzététele

ERVA Nonprofit Zrt.

Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. elhelyezkedése 3D térképen.

Helyiséggazdálkodási csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Farkas Józsefnéhelyiséggazdálkodási ügyintéző061-352-8654
Szemerédiné Kovács Edithelyiséggazdálkodási ügyintéző061-352-8654
Vanda Rolandhelyiséggazdálkodási ügyintéző061-352-8654

Lakásgazdálkodási csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Fenyves Lindalakásgazdálkodási ügyintéző061-352-8654
Vizi Béláné lakásügyi ügyintéző061-352-8654
dr. Werli Gábor Ferenclakásügyi ügyintéző061-352-8654/128
dr. Virágh Előd Gyulajogi asszisztens061-352-8654
Lakatos-Tóth Attilánélakásgazd. irodavezetői asszisztens061-352-8654

Pénzügyi, Gazdasági és Humánpolitikai Iroda telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Kövér Jánosnégazdasági ügyintéző061-352-8654
Jancsó Emőkegazdasági ügyintéző061-352-8654

vezérigazgatói kabinet telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Olajos Jánosvezérigazgató
Erhardt Patríciacégvezető

Bérleményellenőrzési csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Spiller Tiborbérleményellenőrzési csoportvezető061-341-0303
Tikos Istvánbérleményellenőr061-341-0303
Pethő Lászlóbérleményellenőr061-341-0303
Kocsis Józsefbérleményellenőr061-341-0303
Balogh Mátyásbérleményellenőr061-341-0303
Bordács Zoltánbérleményellenőr061-341-0303
Kajtárné Varga Eszteradminisztrátor061-341-0303

Követelés-kezelési csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Ördög Krisztinabehajtási ügyintéző061-352-8654
Zörgőné Pál Gabriellabehajtási ügyintéző061-352-8654
dr. Boros Nórajogi előadó061-352-8654

Ügyfélszolgálati iroda telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Rothermelné Honti ZsuzsannaÜgyfélfogadás06-1-269-8060/301, 06-1-269-8035/301